W dniach 1-15 sierpnia biuro CKU WSM będzie nieczynne.

Rozpoczynamy rekrutację na studia startujące jesienią!

Kadra

dr inż. Patryk Chaja

Dr inż. Patryk R. Chaja  od 2004 roku związany jest z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. W roku 2012 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn broniąc rozprawę doktorską pt. Projektowanie układu łopatkowego turbiny osiowej w oparciu o metody wirowe. Obecnie doktor Chaja pełni funkcję kierownika Pracowni Wsparcia Technicznego Energetycznych Układów Hybrydowych oraz Pracowni Systemów ICT. W początkowym etapie swojej kariery naukowej doktor Chaja zajmował się badaniami eksperymentalnymi nad turbinami wiatrowymi oraz hydrokinetycznymi turbinami  wodnymi, a także pracował nad rozwojem oprogramowanie opartego na metodach wirowych do projektowania oraz analizy pracy maszyn wirnikowych. Na chwilę obecną główne zainteresowania badawcze doktora Chaji skupiają się w obrębie tematyki dotyczącej analiz oraz modelowania systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii z uwzględnieniem aspektu magazynowania energii oraz stabilności sieci pod kątem użytkowania pojazdów typu EV. Doktor Chaja jest autorem oraz współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, brał również udział w kilkunastu konferencjach naukowych krajowych oraz zagranicznych.

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje!

Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:

  • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
  • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
  • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
  • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
  • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).

Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta:
WSM w Warszawie, BNP Paribas
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010
z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…”

W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU WSM  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy).

W przypadku zamkniętego biura CKU WSM komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).