W dniach 1-15 sierpnia biuro CKU WSM będzie nieczynne.

Rozpoczynamy rekrutację na studia startujące jesienią!

Kadra

dr Joanna Korpus

Joanna Korpus – doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Swoje zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje na problematyce zarządzania strategicznego, w tym głównie na strategiach wzrostu i rozwoju, źródłach przewagi konkurencyjnej oraz fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw. Autorka ponad 80 publikacji na temat zarządzania przedsiębiorstwem, kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych, min.: „Warunki wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej”, „Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia na polskim rynku kapitałowym”, „Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem – spojrzenie ku przyszłości. Konsultant i wykładowca na studiach licencjackich i magisterskich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych, EMBA oraz programu Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Senator SGH (2012-2020), Prodziekan Studiów Licencjackich, Kierownik Studiów Podyplomowych SGH Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw.

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje!

Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:

  • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
  • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
  • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
  • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
  • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).

Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta:
WSM w Warszawie, BNP Paribas
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010
z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…”

W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU WSM  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy).

W przypadku zamkniętego biura CKU WSM komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).