W dniach 1-15 sierpnia biuro CKU WSM będzie nieczynne.

Rozpoczynamy rekrutację na studia startujące jesienią!

Kadra

dr Małgorzata Dobrzyńska – Dąbska

Radca prawny dr Małgorzata Dobrzyńska – Dąbska specjalizuje się w zagadnieniach prawa energetycznego, pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz projektów inwestycyjnych, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Obroniła rozprawę doktorską dotyczącą funduszy UE. Biegle posługuje się językami angielskim i niemieckim.

Prowadzi kancelarię specjalizującą się w zagadnieniach prawa energetycznego, zamówień publicznych i pomocy publicznej. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw energetycznych w sprawach dotyczących infrastruktury przesyłowej, pomocy publicznej w energetyce, odnawialnych źródeł energii, taryfowania i koncesjonowania oraz umów energetycznych. Współpracuje z największymi podmiotami branży energetycznej w kraju i na świecie, w sektorze energii elektrycznej, gazu, ciepła oraz odnawialnych źródeł energii..

Świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie umów inwestycyjnych, zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych. Opracowuje pod kątem prawnym oraz pomocowo-publicznym studia wykonalności projektów unijnych oraz jest autorką licznych opinii prawnych dotyczących pomocy publicznej. Reprezentuje przedsiębiorstwa w sprawach o zawarcie umowy o udzielenie dofinansowań unijnych, o zwrot dotacji, o nałożenie korekt finansowych oraz „wyłudzenie dotacji”.

Jest uznanym trenerem i wykładowcą renomowanych warszawski uczelni wyższych. Jest ponadto autorką szeregu publikacji w prasie branżowej i fachowej.

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje!

Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:

  • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
  • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
  • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
  • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
  • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).

Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta:
WSM w Warszawie, BNP Paribas
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010
z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…”

W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU WSM  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy).

W przypadku zamkniętego biura CKU WSM komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).